Canvis Recents - Cercar:

HomePage

Serveis

Nodes

Propostes

Documentació?

Donacions

Com conectar-me

Instal·lacions

Telefonia

Proxmox?

Wiki

edit SideBar

Cuba

Història de Extensions.Cuba

Ocultar modificacions secundàries - Mostrar canvis del codi

18 de March del 2013 a les 20h42 per 87.235.29.21 -
Linies 79-81 canviades:

(:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.206 (:cell style="background:;" usuari:) Les Vinyes (:cell style="background:limegreen;" Estat:) Operatiu

per:

(:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) Reservat

10 de January del 2012 a les 23h38 per 87.235.29.21 -
Línia 22 canviada:

(:cell Notes:) http://10.139.56.2/snpservices/graphs/graphs.php?type=availability&format=short&device=43564.png

per:

(:cell Notes:)

10 de January del 2012 a les 23h38 per 87.235.29.21 -
Línia 22 canviada:

(:cell Notes:)

per:

(:cell Notes:) http://10.139.56.2/snpservices/graphs/graphs.php?type=availability&format=short&device=43564.png

10 de January del 2012 a les 23h36 per 87.235.29.21 -
Línia 19 canviada:

(:cell IP:) 10.139.56.2

per:

(:cell IP:) 10.139.56.38

08 de January del 2012 a les 21h51 per 87.235.29.21 -
Línia 19 canviada:

(:cell IP:) 10.140.52.131

per:

(:cell IP:) 10.139.56.2

Línia 21 canviada:

(:cell style="background:yellow;" Estat:) En construcció

per:

(:cell style="background:limegreen;" Estat:) operatiu

18 de June del 2011 a les 21h02 per 77.224.23.61 -
Linies 104-106 canviades:

(:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:)

per:

(:cell style="background:;" IP:) 10.139.66.77 (:cell style="background:;" usuari:) Jordi Android (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves

28 de March del 2011 a les 01h40 per ivan -
Linies 1-178 afegides:

(:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0:) (:cellnr bgcolor=#cccc99:) Cuba (:cellnr:) Extensió (:cell :) IP (:cell :) Usuari (:cell :) Estat (:cell :) Notes (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102001 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.6 (:cell style="background:;" usuari:) ivan (:cell style="background:limegreen;" Estat:) operatiu (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102002 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) Reservat (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr Extensió:) 0830102003 (:cell IP:) 10.140.52.131 (:cell usuari:) Enric (:cell style="background:yellow;" Estat:) En construcció (:cell Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102004 (:cell style="background:;" IP:) DHCP (:cell style="background:;" usuari:) ivan portàtil (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102005 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.66.44 (:cell style="background:;" usuari:) Paco (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102006 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) Reservat (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102007 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) Reservat (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102008 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.226 (:cell style="background:;" usuari:) ivan Alamos (:cell style="background:limegreen;" Estat:) Operatiu (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102009 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.67.130 (:cell style="background:;" usuari:) Teresina (:cell style="background:limegreen;" Estat:) Operatiu (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102010 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.98 (:cell style="background:;" usuari:) Moni (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102011 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.66.42 (:cell style="background:;" usuari:) Nina (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102012 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.66.77 (:cell style="background:;" usuari:) Jordi (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102013 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.134 (:cell style="background:;" usuari:) Jose (:cell style="background:limegreen;" Estat:) Operatiu (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102014 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) Reservat (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102015 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.206 (:cell style="background:;" usuari:) Les Vinyes (:cell style="background:limegreen;" Estat:) Operatiu (:cell style="background:;" Notes:) http://10.139.56.2/snpservices/graphs/graphs.php?type=availability&format=short&device=16713.png (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102016 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.212 (:cell style="background:;" usuari:) Aleix (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102017 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.67.68 (:cell style="background:;" usuari:) Mario (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102018 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.56.11 (:cell style="background:;" usuari:) Marian (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102019 (:cell style="background:;" IP:) 10.139.66.70 (:cell style="background:;" usuari:) Joan (:cell style="background:orange;" Estat:) En proves (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102020 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102021 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102022 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102023 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102024 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102025 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102026 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102027 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102028 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102029 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102030 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102031 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102032 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102033 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:cellnr style="background:;" Extensió:) 0830102034 (:cell style="background:;" IP:) (:cell style="background:;" usuari:) (:cell style="background:;" Estat:) (:cell style="background:;" Notes:) (:tableend:)

Edita - Història - Imprimir - Canvis Recents - Cercar
Darrera modificació de la pàgina el 18 de March del 2013 a les 20h42